onsdag 9. mai 2012

Stemte SV - fikk APDen viktigste stemmen du bruker er ikke alltid den som komme ut av munnen. Oftest er det gjennom dine handlinger og din demokratiske stemmerett til å forandre verden og tilværelsen som er viktigst. De fleste - kanskje spesielt de som ikke har noe - vil nok rangere stemmeretten og demokratiet aller høyest.

Jan Focas stilte på førsteplass for SV ved høstens valg. Han skulle kjempe gjennom mest mulig sosialistisk SV-politikk. Flere hundre pesoner stemte på SV. Jeg også. Focas ble ikke innvalgt, han ble første vara til Even Gran som fikk fler personstemmer. Før et halvt år har gått melder Focas seg inn i AP. Offisielt skylder han på SV-leder Audun Lysbakken...?, som nær enstemmig ble valgt til ny SV leder på landsmøtet i april.

Aldri har en person som står på SVs førsteplass meldt overgang til annet parti. Og i dette tilfelle også før et halvt år har gått! Er det rart velgerne føler seg lurt? I realiteten har Focas selv valgt å gjøre det verste en politiker kan gjøre mot folket og dermed også seg selv.

La oss se litt prinsippielt på saken. Hadde Focas blitt innvalgt, hadde ikke SV vært representert i dagens kommunestyre. Focas meldte seg til kamp for de flere hundre SV-velgerne og ble satt opp fremst av alle på partiets liste. Når folket har valgt, melder han seg inn i et helt annet parti. Det betyr å svikte alle de som stemte SV og partimedlemmer. Vi har ikke omvalg i Norge. Og det vil i mange saker bety å benytte den posisjon SV og SV-velgerne ga ham til å stemme mot SV-velgerne og SV. "Musklene" SV-velgerne ga Focas, må han benytte mot SV i AP. Er dette greit og inngir bred tillit? Selvfølgelig ikke.

La oss se på et eksempel. Togstasjonen/traseen. Er Gran syk og Focas stiller, så har gruppemøtet i AP bestemt at Focas må stemme som flertallet i AP vil. Ikke hva SV-progremmet sier. Blant folk og i alle partier reageres det på dette. Å frata folk stemmeretten er en variant, verre blir det når deres egen stemme også blir benyttet imot dem. Og slik er konsekvensen. I politikken skal du ikke representerer deg selv, men folket som stemte på deg og ditt program, alternativt flertallet i innvalgt partigruppe. Derfor er dette - mildt sagt - en grov og skitten utnyttelse av folk som er helt uakseptabel. Alle parti-skiftningene i forrige periode kan ikke ned-tone eller tåkelegge dette. Jeg våger påstanden: Dersom AP våger å sette en person som Focas på AP-lista, så er det fordi de ikke har alternativ. Ikke fordi Focas ikke kan snakke, men fordi han har missbrukt tilliten til folk. Derfor kommer slike avhoppere sjelden noen vei senere.

Videre, hva knyttet Focas til AP? Lite, tvert om. Focas er imot alle APs pioriterte lokale hovedsaker. Jernbanestasjon vest for Skoppum, flere sykehjemsplasser på bekostning av skolen og barn og unge. Skolen, som Focas har hevdet å være hans hjerte-sak, ja, der vet Focas at AP var brems. I realiteten er det en mengde saker som skiller AP og SV lokalt. Og sentralt er både prinsippogram og arbeidsprogram er svært forskjellige. Regjeringen hadde slett ikke ført samme politikk uten SV. I realiteten er det SV som har dradd Stoltenberg til å fremstå med en langt mer radikal retorikk både i "rødt og grønt". Jo, den rød-grønne regjeringa står faktisk lenger til venstre enn APs program. Slik er det også i Horten. Dette betyr ikke at AP har forandret seg. Dette viser kun at et sterkt SV fører til venstredreide forandringer. AP må forhandle mot venstre, vanskeligere er det
ikke. I miljø-, skole-, likestilling-, fordelings- og skattespørsmål er dette spesielt tydelig. Norge og Horten hadde sett annerledes ut uten SV. Kinoen og barnehager m/maxpris er 2 lysende eksempeler av mange. Focas har sett dette på nært hold, derfor er det grunn til å undres over hans motiver.

Uten sammenlikning; For ca 15 år siden meldte Nils Henning Hontvedt seg inn i AP etter en årrekke for SV i kommunestyret. Men, han gjorde dette når han ikke satt i kommunestyret. Dette avgjørende punktet ser det ut til at Focas ikke bryr seg om. Videre, Nils Henning begrunnet dette politisk og ble senere APs ordfører kandidat.
Focas handlinger kan ikke sammenliknes, og har for han selv ført til det stikk motsatte - misstillit blant folk og i alle politiske leire.

I en meningsmåling sier det store flertallet av innbyggerne at de foretrekker Bakkenteigen stasjon. Likevel spør Focas i Gjengangeren: "Hva er galt med Horten?" og argumenterer for Bakkenteigen. Han må da mene AP som ikke "kan forstå" at toget må stoppe på Bakkenteigen - ikke vest for Skoppum. En måned etter skriver Gjengangeren at Jan Focas har meldt overgang fra SV til AP....?

En gang ga jeg Focas god plass i SV, nettopp på grunn av flittighet og lojalitet. Det var slett ikke med tanke på hva som nå har skjedd, snarere motsatt. Dette kunne jeg ikke forutse. Dette stikker så dypt at jeg må skrive det krystallklart. Demokratiet og folks stemme må komme først av alt! Hva jeg enn sier eller gjør nå, så betyr det
ingenting. Derfor blir også dette innlegget kun skrift "i sanden", ikke den stemmen som kan endre noe i tilværelsen eller verden slik jeg vil. Han tok den stemmen, og trenger ikke bry seg om konsekvensene....om det ikke kan tenkes lenger enn som så.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar